Nieuws

Sociaal Verhaal is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt bij ingrijpende juridische problemen.

Heeft u geen of laag inkomen en kunt u nergens terecht voor hulp, neem met ons contact op.

Wij helpen onze doelgroep wanneer de eerste levensbehoeften in het gedrang komen.

Iedereen in Nederland heeft recht op een menswaardig bestaan. Dit houdt in een dak boven het hoofd, voldoende geld om van te leven en de beschikking over water en energie.

Wordt u met huisuitzetting bedreigd, is uw uitkering gestopt, of wordt het water of de energie in uw woning afgesloten ?

Bel voor gratis hulp. Ook als u regelmatig door deurwaarders wordt belaagd met dagvaardingen en beslagleggingen, kunt u ons bellen. Wij helpen beslaglegging voorkomen.

www.sociaalverhaal.com – Rechtshulp door vrijwilligers

Met vriendelijke groet,

Sociaal Verhaal | Rechtshulp door vrijwilligers

Postbus 63511

2502 JM  Den Haag

T: 085-3010072

 

Petitie welvaart ook voor ons op pagina links

  Alle antwoorden onder deze brief

 Geachte heer Rutte, of mag ik zeggen, beste Mark,

Er is iets aan de hand in jouw land. Hoe komt het toch dat jullie als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zo arm?

Je wil dat iedereen stap voor stap gaat voelen dat het beter gaat, zeg je. Dat is de boodschap van de VVD.
Reeds enkele weken speel ik met de gedachte om daarop te reageren, maar pas nadat ik kennis nam van jouw nieuwste plannen met betrekking tot de mensen in de bijstand, wist ik dat ik de gedachte in een daad om zou zetten.

Nee, geen aanslag.

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Daniela, 44 jaar, alleenstaande moeder van drie prachtige kinderen, van oorsprong Duitse en sinds 1994 woonachtig in jouw Nederland.

Ten tijde van mijn door alcoholmisbruik en geweld getekend huwelijk met een Nederlander, dat met een pijnlijk hoogtepunt eindigde in 2003, werd van mij verwacht dat ik moeder was en niet meer dan dat. Op zich prima, want ik zet inderdaad kinderen op de wereld om ze zelf groot te brengen. Ik vertaalde vanuit huis, paste op kinderen en kookte voor ouderen. Maar werken deden de mannen, de vrouwen hoorden aan het aanrecht. In jouw Nederland.

Nadat ik in 2004 met mijn twee kinderen was ondergedoken in Gelderland, had ik een leuke baan, tot de vader van mijn kinderen ons door een fout van de gemeente had gevonden.

In 2006 kreeg ik een kind van een andere man. Toen mijn jongste dochter twee jaar oud was, kwam ik in de bijstand terecht, nadat haar vader, wederom de kostwinnaar, met de noorderzon was vertrokken. Buitenshuis vond ik voldoening in het bezorgen van post en vrijwilligerswerk op een school. Met het bereiken van het vijfde levensjaar van mijn derde kind bereikte mij de sollicitatieplicht. Men bood me een re-integratietraject aan; ik wilde het onderwijs in. Docent Duits op het MBO, dat was mijn doel. Om een HBO-opleiding te mogen volgen, had ik een Nederlands mbo-4 diploma nodig, dat ik in 2013, na slechts negen maanden doorzetten, op zak had. Ik was ontzettend gemotiveerd.

Toen ik me aan de HU wilde inschrijven, kreeg ik van de gemeente te horen dat het niet toegestaan is met behoud van uitkering te studeren. Maar wat moest ik dan? In deze tijden vond ik nergens een full-time baan als onderwijsassistent en zou ik tot mijn pensioen mijn handen open moeten houden bij de gemeente. Solliciteren in andere branches leverde niets op; door verschillende opgelopen lichamelijke aandoeningen was ik erg beperkt in de functies die ik zou kunnen uitoefenen. Bovendien word je natuurlijk ook niet snel aangenomen zonder diploma, ervaring en ja, op 40-jarige leeftijd. In jouw Nederland.

Na drie lange jaren vechten, jaren waarin ik tientallen gesprekken heb gevoerd, brieven heb geschreven en mijn beklaag deed bij wethouders, commissies, bij het ministerie van onderwijs en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, mocht ik in 2015 eindelijk starten met mijn HBO-opleiding. Wat was ik trots. Vier jaar lang zou ik keihard aan mijn toekomst timmeren. Dit was mijn kans. Ik had vleugels.

Maar inmiddels, anderhalf jaar later, sta ik weer met beide benen op de grond en besef ik dat studeren met behoud van bijstand NIET haalbaar is. De stress die er al was, bovenop de gewone stress als alleenstaande moeder, deze stress bovenop de financiële zorgen die er CONTINU zijn, de financiële zorgen bovenop het autoloze leven, het autoloze leven bovenop de eenzaamheid waarin ik leef, mede omdat mijn familie 750 km verderop woont en mensen vaak te druk zijn om nieuwe mensen aan hun vriendenkring toe te voegen, in jouw Nederland. Daar bovenop komt de druk die men vanuit de scholen steeds op me legt: te laat komen is als docent in opleiding geen optie, dus moet ik een oplossing verzinnen en een auto aanschaffen, omdat het OV een (overigens erg prijzig) disaster is. Er wordt ook verwacht dat men zomaar mee kan op excursie of dat men zo even een HDMI-adapter voor €30 kan kopen zodat men tijdens de stage gebruik kan maken van het smartboard. Maar dat kan ik niet, Mark. In jouw Nederland.
Ik raak gefrustreerd als mijn klasgenoten de dure quiche uit de luxe kantine in de prullenbak gooien “omdat ie niet lekker genoeg is”, terwijl ik er haast een moord voor zou doen. Als ik de luxe ervaar om met een geleende auto naar school te kunnen gaan, om tijd te besparen, kan ik niet van het parkeerterrein af omdat men alleen met pin kan betalen en ik natuurlijk geen saldo heb. In jouw Nederland.

Mensen als ik kunnen niet deelnemen aan de samenleving. In jouw Nederland. Mensen als ik moeten zich in allerlei opzichten laten vernederen, kunnen nauwelijks tot nooit shoppen, naar de kapper gaan, hobby’s uitoefenen of iets leuks doen om te ontspannen, want daar zijn geen financiële middelen voor. Wist je dit wel? Dat de bijstand MET vakantiegeld, KGB en kinderbijslag geen vetpot is, en zeker niet sinds die prachtige participatiewet, die een lang gekoesterde wens van jou was, Mark.

Deze studie, waarvoor ik zo ontzettend gemotiveerd was, lijkt mijn enige uitweg uit de uitkering, maar ik ben niet naïef en besef heel goed dat ik dit op deze manier niet nog 2,5 jaar volhoud. Anderhalf jaar heb ik alles eruit gehaald wat er mogelijk was, wellicht zelfs meer. Ik heb geprobeerd mezelf uit de shit te werken; ik heb het écht geprobeerd, Mark. Maar in mijn hoofd is geen ruimte meer voor leerstof, ik heb last van een blokkade, ik slaap slecht, heb huilbuien en ben enorm prikkelbaar; de burn-out ligt op de loer.

Men zou als DE en DE ENIGE reden voor het “HBO-verbod in de bijstand” op moeten geven dat de stress van het leven met een minimum inkomen niet samen gaat met de stress die een studie met zich meebrengt. In jouw Nederland.

Nu wil jij het minimum inkomen nog verder minimaliseren. Laten we beginnen met het zogenaamde vakantiegeld. Het geld dat wij soort mensen niet voor vakanties (kunnen) gebruiken, maar waarvan wij onze achterstallige rekeningen betalen, zoals het eigen risico zorgverzekering, dat elk jaar weer een rib uit ons lijf is. Waarom is dit nog steeds niet inkomensafhankelijk, Mark? Vertel mij eens, waar we dat geld vandaan moeten halen, als je dit doorzet en het verplichte eigen risico blijft en wellicht zelf weer verhoogd wordt? Vertel mij eens, hoeveel mensen wil je nog de (zelf gekozen) dood in jagen omdat ze geen enkel toekomstperspectief meer hebben, of vereenzamen en geïsoleerd raken door gebrek aan geld, eigenwaarde en eigen vervoer, zoals ik?

Maar ach, gelukkig kunnen we altijd nog 113 bellen, waar lieve mensen in een callcenter je eraan herinneren dat je schatten van kinderen hebt die van je houden, en waarvoor je wil blijven leven.
Leven…. wat is dat eigenlijk?
Leven is een open fysico-chemisch systeem, dat door middel van uitwisseling van energie en materie met zijn omgeving, en dankzij een inwendig metabolisme, in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte als op lange termijn.
Leven staat enerzijds tegenover dood: de staat van een voorheen levend wezen dat zichzelf niet meer in stand heeft kunnen houden; en anderzijds tegenover levenloos: de staat van een voorwerp dat nooit leven heeft gekend.
Maar wat is de benaming van de toestand waarin een mens zichzelf niet meer in stand kan houden, terwijl al zijn organen het nog doen, er nog bloed door zijn aderen stroomt, zijn hersens nog werken?
Depressie? Wanhoop? Armoede?

Armoede is per definitie het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien, zoals schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning worden slechts als secundaire levensbehoeften beschouwd.
Armoede komt het vaakst voor onder langdurig werklozen, chronisch zieken, ouderen en alleenstaande ouders. Ik zelf ben chronisch ziek en heb inmiddels 24/7 pijn, doordat mijn lijf de stress niet meer kan handelen. Aangepaste, dure voeding zou mijn pijn kunnen verlichten. Maar die kan ik niet betalen, want de belastingaftrek en de tegemoetkoming voor chronisch zieken werden gewoon afgeschaft. In jouw Nederland.

Men moet voldoende geld hebben om rond te komen, om alle strikt noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Zoals een dak boven het hoofd, eten en drinken, ongeacht de kwaliteit ervan. Maar in een welvarend land als Nederland zou de definitie van armoede mijns inziens aangepast moeten worden. Dat men een laptop en een tv heeft, zodat men op de hoogte blijft van wat er zich in de buitenwereld afspeelt, betekent niet dat men niet arm is. Dat men via “social” media, die overigens allesbehalve sociaal is, contact kan houden met zijn “vrienden”, betekent ook niet dat zulke vriendschappen aan de menselijke behoefte genegenheid en aandacht voldoen.

Je bent arm op het moment dat je niet in staat bent om gewoon te participeren in de samenleving. Als je niet met je vrienden mee kan naar de bioscoop, omdat je het kaartje niet kan betalen. Of met je collega’s uit eten. Als je geen auto meer hebt, dat je naar vrienden en familie brengt en je daardoor geïsoleerd raakt. Als je met een geleende auto naar de spoedeisende hulp rijdt met je zieke kind en de €3 parkeerkosten niet kan betalen. Als je niet naar de crematie van je oma kan, die 750 km verderop woonde. Als je pijn lijdt omdat je niet vaak genoeg naar de fysio kan, doordat je maar een bepaald aantal behandelingen vergoed krijgt. Je bent arm, als je bij een allergische shock de collega’s smeekt om de ambulance niet te bellen, zij dat toch doen en je daardoor vlak voor kerst €385 eigen bijdrage mag dokken, terwijl je het hele jaar hebt opgelet, wat als chronisch zieke erg knap is, Mark. Al zeg ik het zelf.

Je bent arm als je zelf niet in staat bent om een hobby voor jezelf of je kind te betalen. Als je geen foto’s af kan laten drukken wanneer je daar zin in hebt. Als je nooit kan shoppen. Je bent arm, als je sociaal geïsoleerd raakt en als de problemen, die voortkomen uit een gebrek aan geld, je de hele dag bezighouden, zoals dat bij mij het geval is.

Heb jij wel eens geen boodschappen kunnen doen of de stress ervaren die een kapotte wasmachine, die haast dagelijks draait in een gemiddeld gezin, met zich meebrengt? Bij de gemeente hoort men bij het aanvragen van bijzondere bijstand niets meer dan: “Daarvoor had u moeten sparen; u weet dat zulke apparaten om de zoveel jaar stuk gaan. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.”
Sparen? Really? Ik ben regelmatig blij dat ik nog ergens in een jaszak een vergeten euro vind voor een brood.

Ik vind het tijd worden om een leuke vent tegen te komen, maar ik kom niet vaak genoeg op leuke plaatsen en grote steden, ga nauwelijks uit, en in de supermarkt, waar ik met een gespannen gezicht stilletjes bij elkaar op loop te tellen wat ik in de winkelwagen gooi, zal ik hem ook niet ontmoeten. En op de gratis datingsites gaat het maar om een ding, Mark.

Als jij, beste Mark, samen met je vriendjes het vakantiegeld voor mensen in de bijstand afschaft, het mes in de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zet en de kinderbijslag na het tweede kind afschaft en het eigen risico bestaan blijft of zelfs weer verhoogd wordt, zullen de suïcide cijfers flink stijgen. Hoe zie je dit voor je, Mark? Ik heb drie kinderen, waarvan een minderjarig, dus alleen voor haar krijg ik nog KGB en KBS. Voor mij geldt nu al: Ik heb te weinig om te leven en net te veel om te sterven. Kennelijk wil jij daar verandering in brengen. Ik haal mijn studie niet, zal geen fulltime baan vinden en dus met al jouw gezellige beslissingen te maken krijgen, eronder lijden.

Ik voel me zo verloren hier, in jouw Nederland; ik ben eenzaam, verloren en wanhopig. Heel graag zou ik terug willen naar mijn geboorteland, dat ik 22 jaar geleden de rug heb toegekeerd. Niet dat ik daar financieel op vooruit zal gaan, maar ik zal me in ieder geval niet meer de englishman in New York voelen, en makkelijker aansluiting vinden. Maar ik heb geen geld voor een verhuizing en een nieuwe start, en naar jouw mening ook geen reden om te vluchten, toch? Kun jij mij desondanks wellicht voorzien van een oprotpremie, zoals andere buitenlanders tot zeer recent nog van je kregen? Ik zal afzien van de maandelijkse steun tijdens mijn verblijf in Duitsland, geen probleem. Ik zweer het je, Mark. Hand erop.

Weet je, ik dacht dat ik een loser ben, gefaald heb, zwak ben. Maar nee. Het is van de zotte dat mensen die iets positiefs willen bijdragen aan zichzelf, hun gezin en de maatschappij, zo ontiegelijk worden tegengewerkt op alle fronten, en geen of weinig steun krijgen van de regering en de maatschappij.

Ja, Mark, ik heb het loodzwaar en toch veel bereikt: drie prachtkinderen grootgebracht in mijn eentje en als buitenlandse door keihard werken en veel doorzettingsvermogen een mbo-4 diploma en propedeuse gehaald die zes jaar geldig is.

Ik heb niet gefaald, Mark. Jouw systeem wel.

Groet, een goede moeder en (nog steeds) ijzersterke vrouw.

Facebookgroep Welvaart voor alle inwoners van Nederland.

Geachte Daniela,

Hartelijk dank voor uw bericht aan de VVD.

Ik begrijp uw frustratie en onvrede. Uit uw verhaal begrijp ik hoe vervelend uw situatie voor u moet zijn.

Om te beginnen merk ik op dat wij een andere definitie van armoede hebben. Armoede betekent voor mij niet het niet kunnen betalen van een hobby, het niet af kunnen drukken van foto’s en het niet regelmatig kunnen winkelen. Armoede betekent voor mij geen dak boven je hoofd hebben, geen warme maaltijd kunnen eten en geen warme douche kunnen nemen. Maar daarover kunnen we natuurlijk van mening verschillen.

In Nederland is armoede gelukkig geen kwestie van fysiek overleven. Iedereen in Nederland heeft een dak boven zijn hoofd, mensen hoeven geen honger te lijden, kunnen zich kleden en iedereen heeft recht op onderwijs en medische zorg. Dankzij alle Nederlanders die premies en belastingen betalen, kunnen wij daarnaast een uitgebreid netwerk van sociale voorzieningen in stand houden. Met een keur aan uitkeringen, aan regelingen en aan toeslagen hoeft niemand in Nederland door het ijs te zakken. Wie extra hulp nodig heeft om uit de armoede te komen, kan daarop rekenen. Mede dankzij ons goede onderwijs komen mensen die in armoede zijn opgegroeid er op latere leeftijd bijna altijd weer uit.

Uiteraard vinden wij als VVD dat ieder mens dat in armoede leeft, er één te veel is. Wij willen dat iedere Nederlander een mooi leven kan leiden. De beste manier om dat te bereiken is een baan. Daarom willen wij zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Gelukkig is hier vooruitgang in te zien. De economie groeit en nooit eerder hadden zoveel Nederlanders de voldoening van een baan. Het afgelopen jaar hebben de levens van duizenden Nederlanders en hun gezinnen een heel positieve wending genomen: zij hebben weer werk en de vervelende tijd van werkloosheid is voorbij. Wij houden koers om ook de rest van de werklozen aan een baan te helpen en de armoede aan te pakken.

Maar je kunt ook wel eens pech hebben en bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding plotseling met minder inkomsten moeten rondkomen of voor hogere uitgaven komen te staan. Ook dan moeten schulden en achterstallige rekeningen worden afbetaald. Voor mensen die er niet meer zelf uitkomen, biedt de gemeente schuldhulpverlening aan. Een schuldhulpverlener probeert dan samen met de schuldenaar tot afspraken met schuldeisers te komen en de financiële situatie te stabiliseren. Schuldhulpverlening dient er toe mensen te ondersteunen bij het op orde brengen van hun financiën door al hun schulden af te betalen en de tering naar de nering te zetten.

Ik kan me voorstellen dat u de afschaffing van het vakantiegeld als ontvanger van de bijstand heel vervelend vindt. Een bijstandsuitkering is geen vetpot, dus ik begrijp dat het vakantiegeld jaarlijks goed van pas kan komen. We hebben in Nederland hele goede regelingen voor mensen die te ziek of te oud zijn om te werken. Ook is er een WW-uitkering voor wie onverhoopt werkloos raakt. Voor iedereen die hierbuiten valt is er de bijstand. Die is écht bedoeld als tijdelijk vangnet. Deze mensen kunnen namelijk qua gezondheid en leeftijd prima werken. We willen ze, als het niet lukt om meteen een baan te vinden, best tijdelijk helpen. Mensen moeten natuurlijk wel kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Een dak boven het hoofd en dagelijks een warme maaltijd, dat soort dingen. Maar de bijstand is niet bedoeld voor extra’s, zoals op vakantie gaan. Wij willen dat er een prikkel is voor deze mensen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. En dat kan alleen als het loont om vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Het VVD programma zorgt daarvoor. De werkgelegenheid neemt toe en de koopkracht van werkende mensen gaat omhoog.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

VVD Voorlichting

 

Beste anoniem van de VVD,

Bedankt voor uw “reactie”.

Het lijkt een voorgeprogrammeerde standaard brief met hier en daar wat aanvulling, die overigens ver weg van de realiteit staat. Ik ga er dan ook niet veel woorden aan vuil maken.
Kort samengevat: U had de brief net zo goed in een verkorte versie kunnen sturen: “Hartelijk dank voor uw schrijven. Wij van de VVD bepalen wat armoede is, en ons advies is daarom ook: zakt u maar lekker in de stront! Met de asociale groeten…”

 

Mijn brief wordt op social media massaal gelezen en gedeeld. Evenals uw antwoord.
Graag doe ik u enkele reacties op mijn brief toekomen; ik krijg bijzondere reacties vol erkenning, reacties van ontzettend veel mensen die in het zelfde schuitje zitten als ik. Wellicht bent u na het lezen hiervan bereid, uw ogen te openen en uw bekrompen mening enigszins bij te stellen. Ik geef u bij deze toestemming om mijn brief en deze reacties te printen en op te hangen in uw bedrijfsrestaurants, zodat iedere VVD’er kennis ervan kan nemen. Kennis van de realiteit.

De reacties op uw antwoord zal ik achterwege laten ?.

Keigoede brief! En heel goed dat je dit deelt met wie het maar wil lezen, zodat men doordrongen raakt van wat er zich hier in ons z.g. welvarende land werkelijk afspeelt. Zouden veel meer mensen moeten doen, vertellen vanuit elke cel van hun lichaam hoe het werkelijk zit in de praktijk.

Geweldig geschreven en verwoord. Een heel lang verhaal, elk woord gelezen en waar, zo waar. Maar het is om te huilen hoe mensen tegengewerkt worden door het systeem.

Fantastisch, grote klasse om de hele mislukte samenleving zo netjes te verwoorden, overduidelijk daar kunnen Rutte en zijn trawanten het mee doen…. Wens je succes, iig gaat het goed komen, hersens, knap en lef de meest ideale combi voor een goede baan! ???

Je slaat de spijker honderdvoudig op zijn kop. Het is werkelijk te triest voor woorden. Ik zit in dezelfde boot als jij.

WOW! Ik zit hier beduusd. Met nog net geen tranen in mijn ogen. Trots. Blij. Verdrietig. Boos. Getroost. Zoveel gevoelens schieten door me heen na het lezen van je brief, Daniela Ludwig. Trots op jou omdat je ‘mij’ verwoordt. Blij met jou hierdoor. Verdrietig en boos om onze gedeelde pijn. Getroost hierdoor.
Woorden kunnen niet omschrijven wat ik nu voel.
Ik ken je niet, ik weet niet wie je bent. Maar je hebt me aangeraakt tot in het diepste van ‘mij’. Ook al zijn onze verhalen heel verschillend. Als bijstandsmoeder voel ik me welhaast perfect vertegenwoordigd door je brief. Dank je wel. Je hebt mijn dag (en week!) een heel stuk mooier gemaakt hierdoor! Want ik ben ook erg van slag door de onmenselijke plannen van de VVD.
Niet alleen omtrent mezelf hoor. Want inmiddels ben ik zo gehard en ‘cool’ dat ’t me toch niet meer zoveel uitmaakt allemaal. En kijk dat is triest genoeg hè. Dat een mens zo af kan stompen en hierdoor alle dromen en verlangens maar opzij zet.
Tijd voor verandering, dankjewel nogmaals voor de kracht uit je brief, ik voelde me zo depri vandaag maar heb echt even flinke energiestoot hierdoor gekregen 🙂 <3

Een dapper mens ben je, ik heb bewondering voor je moed en doorzettingsvermogen. ben ook bijstandsgerechtigde en herken veel van wat jij zegt… laat je er niet onder krijgen. Dikke knuffel
Heel goed. Moedig. Ik heb respect voor je. Jij verwoordt wat er speelt in Nederland, dank daarvoor. Ik hoop dat Mark de brief leest en iedereen in Nederland. De mensen moeten wakker geschud worden en de regering al helemaal. Het is te gek voor woorden wat ze allemaal aangericht hebben met hun verkeerde beleid.
Delen, delen en nog eens delen.
Dit is de waarheid.
Zo hee, je brief raakt me echt. Ik zou hem ook echt naar hem toe sturen. En ook naar andere partijen.

Wat verschrikkelijk herkenbaar.
Om te janken echt.
Wat een waardeloos systeem hebben we hier in Nederland.
Ik vind het heel erg.
Het geld voor zoveel armen.
Rutte gaat gewoon door…

Ijzersterk- heb het gedeeld
Ben ook een alleenstaande moeder van 3 kinderen en dat is zeker knokken om overeind te blijven

TOPPER.MOOI GESCHREVEN,SCHUD ME DE HAND…….KEN HET ZO GOED. IK DEEL DEZE BESTSELLER ZEKER!

Wauw wat een heftig verhaal.
Echt heel mooi geschreven.
Ik ga de petitie tekenen en je bericht delen.
En VVD stemmen daar doe ik ook niet aan.

Wow diep respect ..om het zo netjes op papier te zetten .. en respect voor wat je probeert te doen en hoe je moet leven
Ik teken ! En sterkte

Wat een geweldig duidelijke en sterke brief!! En zo herkenbaar, ook ik ga hem delen

Wat een geweldige brief! Ik zit zelf in een vergelijkbare situatie (alleen geen kinderen). De hel die jij beschrijft, herken ik maar al te goed. Ik hoop mijn opleiding deze maand af te ronden en ik hoop dat jij ook de kracht vindt om het te doen. Misschien wordt na 15 maart alles anders? Jouw brief opent wellicht weer wat ogen. Ik heb de brief gedeeld op mijn tijdlijn. Ik hoop dat iedereen dat doet. Alle politici moeten deze brief zeker lezen!!! <3 <3

Hoop dat deze brief wordt opgelezen op de plek waar Mark Rutte en zijn consorten verplicht moeten luisteren. Dat het hem mag achtervolgen op al zijn paden en hij doodziek wordt van zichzelf.

Het is duidelijk dat Rutte een diepe haat koestert jegens bijstandsgerechtigden anders bedenk je dit niet, Rutte zal helaas weer de grote baas worden in dit enge landje, maar ik koester hoop dat zijn vakantiegeld feestje niet doorgaat maar ik vrees het ergste. Waanzinnig mooi geschreven trouwens.

Ontzettend duidelijke weergave van wat er mis is met allerlei wetten en regelingen in Nederland. Het lijkt er heel sterk op dat de Nederlandse overheid helemaal niet wil dat mensen zichzelf kunnen redden. De Nederlandse overheid wil blijkbaar lieven dat mensen totaal afhankelijk worden, niets meer kunnen en letterlijk ziek worden van stress en overbelasting doordat je situatie zo uitzichtloos is en blijft.
Respect voor het feit dat je weinig woorden vuilmaakt aan je voormalige partners/ de vaders van jullie kinderen. Weet niet of zij hun verantwoordelijkheid uit de weg gaan of helaas ook niets kunnen, maar ook daar zit mi een kern van de problemen die ontstaan.
Mensen worden door overheid beroofd van hun mogelijkheden op een onafhankelijke toekomst. Ook door het massaal ongeldig verklaren van eerder behaalde vakdiploma’s, waardoor je helemaal geen mogelijkheid meer hebt op betaald werk. Dat is mij overkomen, >35 jaar ervaring, ordner met diploma’s met actueel bijgehouden PE ongeldig verklaard, in deze branche dus niet meer mogen werken, inmiddels 54 jaar oud met uitsluitend havo diploma. “Onze overheid” heeft werkelijk geen idee wat er speelt en hoe alle gelobbyde plannetjes voor de gewone man/ vrouw uitpakken.

Zeer aangrijpend dit verhaal zo herkenbaar zit ongeveer hetzelfde heel veel respect voor jou en je kinderen

Wat een mooie treffende brief. Je hebt de ellende waar velen in de bijstand tegenaan lopen gevangen in een brief. Het zal niet helpen want Mark is blind en doof als het niet om rijk gaat. Maar hopelijk zullen velen die dit lezen besluiten om NIET op de vvd te stemmen… ik deel dit en ik hoop dat er velen zullen volgen!

Respect voor hoe je knokt voor een beetje menswaardig leven en zal het delen in de hoop dat anderen het lezen en eens goed nadenken over hun keuzes, al blijft het moeilijk mensen ervan te overtuigen die het zelf niet kennen hoe zwaar het kan zijn. Misschien kan je een boek schrijven of columnist worden want schrijven kan je je hebt talent. Ik wens je veel wijsheid en kracht toe en ooit toch een prachtig leven met minder zorgen.
Lezen! Deze vrouw is niet arm, maar steenrijk!

Ze heeft alleen geen geld EN DAAR KUNNEN WIJ 15 MAART WAT AAN DOEN.
Super pleidooi voor het #basisinkomen

Mooi en triest te gelijk ,ik wens je zoveel succes en kracht met wat je doet, jij hebt het lef om het op te nemen via het schrijven voor zoveel mensen die het niet zo kunnen ver woorden, dank je daar voor en nu… WAAR BLIJF JE MARK RUTTE,HOE DUIDELIJK WIL JE HET HEBBEN?
Zou mooi zijn als dit schrijven massaal gedeeld wordt ..
Wow, wat een sterk geschreven verhaal!
Ik hoop echt dat Mark Rutte de tijd neemt om deze indrukwekkende brief te lezen, ik heb hem in ieder geval in één adem uitgelezen.

Even lezen, de moeite meer dan waard
Met dank aan het destructieve regeringsbeleid. Deze brief is aan Mark Rutte gericht, maar het gevoerde en voorgestelde beleid is decennia terug al in gang gezet, door onjuiste besluitvorming en onjuiste investeringen van ons belastinggeld.
Een moeder van 3 kinderen geeft op duidelijke wijze weer, wat het leven in de huidige participatiemaatschappij betekent en wat de toekomst brengt als er op deze weg doorgegaan wordt.
Daniela heeft ook een petitie gestart, uiteraard wordt het zeer op prijs gesteld als ook jij tekent:
https://welvaartookvoorons.petities.nl/

Mooie en vooral goede brief. Netjes geschreven, goed opgesteld met de juiste feiten. Grote complimenten, ik heb hem gedeeld.

Zo realistisch geschreven Daniela Ludwig, ik hoop dat onze Mark hem onder ogen krijgt!!!!

Dit zijn dus stemmen van het volk, dat in dit welvarende land leeft. Niet in uw sprookje. Dit is de keiharde werkelijkheid. Niet wat u schetst. Voor armoede hoeven we niet naar Afrika.

 

Overigens verwacht ik een schriftelijke reactie op mijn papieren exemplaar, van meneer Rutte zelf. Als het niet armoede mag heten, ben ik wel erg benieuwd naar zijn definitie van de toestand waarin wij verkeren. Ook bied ik hem bij deze een jaartje ruilen of een snuffelstage van een maand bij mij thuis aan.

 

Met vriendelijke groet,

Daniela Ludwig

PS: De link op uw site werkt nog steeds niet….

 Wilt u reageren op de brieven of het antwoord, dit kan via de pagina Contact.

 

Een prachtig stukje geschreven en verteld door Katinka de Boer,
gaat over stille armoede hier in purmerend.
Lees het verhaal in het Noord Hollands Dagblad of in de Facebook groep samen sterk Purmerend.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4b789d6f06&view=att&th=1596446963283b86&attid=0.1&disp=safe&zw

Genomineerd voor Waterlander van het jaar, 2016, Noord Hollands Dagblad.

Genomineerd voor Lokaal compliment 2016, Gemeente Purmerend.

 

 

 

Share This: