Links

PETITIE
₩ělvâârţ ôôk vøør ônš !

In een rijk land als Nederland mag men zichzelf niet arm noemen,
als men niet onder fysieke armoede lijdt. Maar zijn een dak boven je hoofd, eten en drinken ongeacht de kwaliteit ervan, tussen al die welvaart wel voldoende om een menswaardig leven te leiden?
Wij vinden van niet!!!
Wij…
(langdurig) werklozen, jongeren, alleenstaande ouders, chronisch zieken, ouderen, kortom, de minima
Constateren…
dat er TE VEEL MENSEN in Nederland op grond van tekort aan geld, banen en empathie EEN MENSONWAARDIG leven leiden.
Terwijl Den Haag roept dat iedereen zal voelen dat het beter gaat, zullen de nieuwe plannen m. b. t. het afschaffen van vakantiegeld in de bijstand, de kinderbijslag na het tweede kind, het verlagen van zorgtoeslag en KGB en het standhouden van het eigen risico leiden tot nog meer armoede en misère.
Verzoeken…
deze absurde plannen, die onder meer zullen leiden tot een
nog mensonwaardiger leven en vereenzaming van de minima, meer wanhoop, grotere zorgen en dus hogere suïcide cijfers, NIET door te voeren en het eigen risico zorgverzekering inkomensafhankelijk te maken of af te schaffen, evenals de kostendelersnorm, waardoor men o.a. gedwongen is om zijn kinderen uit huis te zetten en men verhinderd is om hulpbehoeftigen, zoals ouders, in huis te nemen.

https://welvaartookvoorons.petities.nl/

De brief die Daniela Ludwig aan Mark Rutte heeft geschreven
staat onder het blokje nieuws.

Links van verenigingen en stichtingen die hun diensten gratis aanbieden:

www.uitjesenvriendengroep.jouwweb.nl

www.stichtingsogoed.nl

www.rswp.eu/wonenplus-purmerend/

www.repaircafepurmerend.nl

 

Overige links:

http://www.schuldinfo.nl

http://berekenuwrecht.nibud.nl/

https://www.wijzeringeldzaken.nl

www.rechtopgeld.nl/

http://www.antwoordopminimavoorzieningen.nl/inhoud?pid=1409

https://www.plusonline.nl/financieel-experts/claim-het-geld-waar-u-recht-op-heb

https://www.consumentenbond.nl/toeslagen

www.toeslagen.nl

www.0900alternatieven.nl

www.9000nummerinfo.nl

www.vraagalex.nl of 020-2621789.

www.0900alternatief.nl

www.alternatief900nummer.nl

www.antwoordnummers.nl

 

Share This: